سفارش تبلیغ
صبا

چـ ـرت و پـ ـرت

سـ ـکـ ـوتـ ـ همیشـ ـه نشـ ـانـ ـه رضـایَتـ نیست...

 

شـــــآیـ ـد یک نفـ ـر دارد خفـه می شـ ـود پشـ ـت یکـ ـ بغض!


نوشته شده در چهارشنبه 91/5/4ساعت 5:24 عصر توسط زهـ ـرآ| نظرات ( ) |

سـ ـلـآم..من زهـ ـرام!مؤدب
اینجـ ـآ وبـ درستـ کـ ـردمـ....چون نظـ ـر دهیشو کلا همچیشـ بـ ـاحـال تـ ـر از همه جـآست!
خوشتـ اومـ ـَد خوشحـال میشـَم نَـ ـظـَ ـر بـ ـدی...
....................................................................................................................................................
هـ ـر نفـ ـَس درد است کـه میکـ ـشَمْ
ایـ کـاشْ یـ ـا بـودی ...
یـ ـآ اصلا نبودی...
این کـ ـه هَسـ ـتی...و
کنـآرَم نیستی ....
دیـــــــــــــــوانـه اَم میکنـ ـد
.
.
.
.
...................................................................................................................................................................
نـ ـظـ ـر یـ ـادتو نـ ـره فعـ ـلـ ـآ بـای!!!!

نوشته شده در چهارشنبه 91/5/4ساعت 5:21 عصر توسط زهـ ـرآ| نظرات ( ) |